fbpx
Skip to content

Regulamin

Regulamin świadczenia usług, przygotowywania i dostawy posiłków w ramach tzw. Cateringu Dietetycznego Food & Fit

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1 Właścicielem marki Food & Fit  jest Food and Fit Ewa Ogrodowczyk siedzibą przy ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod NIP/VAT 5782895254, REGON: 365731146.

§2 Regulamin

Art. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Food and Fit, a w szczególności warunki składania zamówienia, zmiany i odwoływania zamówień, zawieszanie abonamentu, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przyjęcie oferty przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu Art. 384 kodeksu cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Food and Fit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

§3 Przedmiot zamówienia

Art. 1 Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Lunch Box
 • Dieta (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500kcal, 3000kcal, 3500 kcal)
 • Dieta dla dwóch osób
 • Dieta elastyczna
 • Dieta junior
 • Wege
 • Wege+fish
 • Dieta z niskim indeksem glikemicznym
 • Dieta bez laktozy
 • zupa+ II danie
 • 3 posiłki klasyk
 • 3 posiłki fit
 • Dieta bez glutenu i laktozy
 • Dieta tarczycowa
 • Dieta senior

Art. 2 Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie, przy użyciu danych Klienta takimi jak imię oraz adres. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w przy wyborze odpowiedniej diety w sklepie Food and Fit na stronie internetowej pod adresem www.foodandfit.pl Menu na poszczególny dzień nie jest dostępne na stronie internetowej www.foodandfit.pl

Art. 3 Dieta testowa to jednodniowy zestaw, który pozwala Klientowi sprawdzić jak wygląda dieta Food & Fit. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w diecie o różnej kaloryczności i przeznaczeniu zdrowotnym. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.  Cena zestawu testowego jest niższa, niż cena podana w cenniku.

§4 Zamawianie usług w serwisie Food and Fit

Art. 1 Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Art. 2 Aby przystąpić do programu serwisu Food and Fit należy wypełnić formularz zamówienia, znajdujący się na stronie www.foodandfit.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia, serwis Food and Fit skontaktuje się z klientem telefonicznie lub wyśle potwierdzenie na wskazany przez klienta adres mailowy. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

Art. 3 Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu harmonogramu wyznaczonego przez Food and fit (niedziela, wtorek, czwartek), jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy biuro.foodandfit@gmail.com. Przy zakupie poprzez sklep Food and Fit, przesyłanie potwierdzenia przelewu nie jest konieczne.

Art. 4 Biuro serwisu Food and Fit przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 518 773 035.

Art. 5 W trakcie składania zamówienia, zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu Food and Fit o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:

 • chorób istniejących oraz przebytych;
 • nadciśnienia tętniczego;
 • cukrzycy;
 • nietolerancji laktozy;
 • zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 • w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 • alergii.

Art. 6 Właściciel serwisu Food and Fit nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w §4 Art. 5.

Art. 7 Zamawiającym program w serwisie Food and Fit może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

§5 Płatności

Art. 1 Opłata za program następuje przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 35 1090 1098 0000 0001 4858 2284 prowadzony przez Santander. lub poprzez zakup wybranej diety bezpośrednio w sklepie na stronie pod adresem www.foodandfit.pl. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.

Art. 2 W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis Food and Fit nie zrealizuje zamówienia. Art. 3 Korzystanie z usług serwisu Food and Fit jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.foodandfit.pl.

Art. 4 Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie Food and Fit lub po odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis Food and Fit wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony §5 Art. 1. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

Art. 5 Na życzenie Klienta serwis Food and Fit wystawi fakturę. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro.foodandfit@gmail.com w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

§6 Dostawa

Art. 1 Dostawa zamówienia w miejscowości Elbląg( w Elblągu nie będzie porannych dostaw do odwołania ), okolicach oraz w sezonie letnim na Mierzei realizowana jest w niedzielę, wtorek i czwartek, dieta jest wówczas dostarczana na dwa dni, w czwartek natomiast na 3 dni. Zestawy posiłków są dostarczane w godzinach 18:00 – 22:00.

Art. 2 Dostawy odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Food & Fit planuje dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Art. 3 Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy w godzinach 18:00 – 22:00.

Art. 4 W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 dnia poprzedzającego Dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Art. 5 Firma Food and Fit zapewnia bezpłatną dostawę na terenie Elbląga. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z obsługą firmy Food and Fit.

§7 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1 W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy, dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2 Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie Food & Fit do godz. 17:00 na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz. 17:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 10:00 – 17:00 w formie telefonu na numer 518 773 035 bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na: biuro.foodandfit@gmail.com.

Art. 3 Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w §7 Art. 2 nie będą realizowane.

Art. 4 Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę Food and Fit wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Art. 5 W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

§8 Reklamacje

Art. 1 Reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Food and Fit można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres biuro.foodandfit@gmail.com.

Art. 2 Reklamacje należy składać w terminie maksymalnie do 3 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja winna zawierać opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

Art. 3 W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Food and Fit poinformuje klienta o możliwości wymiany przedmiotu zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

Art. 4 W razie stwierdzenia przez Food & Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Food & Fit Catering Dietetyczny poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§9 Polityka prywatności

Art. 1 Materiały udostępniane Użytkownikowi oraz wygląd i treść Serwisu internetowego Food and Fit stanowią własność Food and Fit  Ewa Ogrodowczyk i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Art. 2 Firma Food and Fit Ewa Ogrodowczyk zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Food and Fit może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Food and Fit wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Food and Fit zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

Art. 3 Publikowane przez Klientów w Serwisie internetowym informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi są ich prywatnymi opiniami. Food and Fit nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

Art. 4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Catering dietetyczny- skuteczna dieta

W jaki sposób utrzymać szczupłą sylwetkę i być pełnym energii?

Catering dietetyczny ze względu na dobrze zbilansowane posiłki dostarczające odpowiednich ilości składników odżywczych, zapewni ci komfort, bezpieczeństwo oraz skuteczny sposób na utrzymanie szczuplej sylwetki oraz zdrowia. Jedyne co musisz zrobić to zamówić dietę pudełkową z dostawą do domu lub biura i cieszyć się zdrowiem. Zdrowe odchudzanie nigdy nie było tak łatwe.

OBIADY DO PRACY

DLA WYMAGAJĄCYCH – DLA PODNIESIENIA ENERGII ŻYCIOWEJ – DLA AKTYWNYCH

W naszej ofercie znajdziesz również:

sałatki, II śniadania, owocowe smoothie, fit deserki oraz chleb naszego wypieku.

Tylko naturalne produkty

Przygotowując nasze posiłki kierujemy się najnowszymi medycznymi zaleceniami.

Postanowiliśmy całkowicie wyeliminować z naszej kuchni cukier biały, zwykłą sól kuchenną NaCI, białą mąkę pszenną, białe pieczywo. Wzbogaciliśmy menu o wieloskładnikowe koktajle owocowe i warzywne, z dużą ilością ziół, jagód i naturalnych suplementów takich jak nasiona chia, młody jęczmień, spirulina, żeń-szeń, guaranę, ostropest, błonnik witalny, wiele ziaren i kasz.

ROBERT KARAS POLECA

ROBERT KARAS POLECA

Dieta dla aktywnych

Bez względu na to, jaką dyscyplinę sportową się uprawiasz, zbilansowana dieta powinna być integralną częścią treningu. W naszych dietach dla osób aktywnych uwzględniliśmy zwiększone zapotrzebowanie na węglowodany, witaminy oraz składniki mineralne. Nasze diety sprawdzają się w sporach wytrzymałościowych takich jak triathlon oraz wytrzymałościowo-siłowych: kick boxing, crossfit. Robert Karaś podczas przygotowań do zawodów Ultra Iron Man korzystał z diety pudełkowej 3000 kcal, czego wynikiem jest pobicie rekordu świata. Często niedocenionym aspektem budowania formy sportowej jest dobre odżywianie. Catering dietetyczny przychodzi w tym momencie z pomocą.

5 zbilansowanych posiłków dziennie

Każdy z nas prowadzi inny tryb życia, wykazuje większą lub mniejszą aktywność fizyczną, dlatego nasze zapotrzebowanie na kalorie ale również na makro i mikroskładniki jest tak zróżnicowane.

Ponieważ catering dietetyczny jest naszą specjalnością, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego oferujemy Ci dostarczenie dzień w dzień pięciu ściśle dopasowanych do twojego zapotrzebowania kalorycznego pełnowartościowych posiłków, które zapewnią Ci niezbędną ilość energii, witamin i składników mineralnych w odpowiednich proporcjach.

Regulamin

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu!

Adres

Food and Fit
Ul. Legionów, nr 112, lok. 21
81-472, Gdynia

Kontakt

518 773 035
kontakt@foodandfit.pl